Aluminiumsværk Irland

Varmeanlæg til frostsikring af regulatorstation for naturgas

 

 

Hos MR er vi lidt stolte af at vi blev valgt til denne usædvanlige og lærerige opgave i underentreprise for Floridan.

Det er ufatteligt store mængder gas som skal frigives til ovne og procesanlæg for udvinding af aluminium fra rå mineraler. Det sker igennem en regulatorstation som reducerer 36 bar naturgas ned til 4 bar.

Den voldsomme flowaccelleration betyder en så voldsom nedkøling, at regulatorstationen skal tilføres varme for at undgå, at alt fryser sammen til en prop. Meget varme, nærmere betegnet 1200 kWh samlet effekt. Fire store Viessman kedler, rørføringer og tilslutninger er indbygget i en almindelig tørlastcontainer.

 En komplet varmecentral, klar til sammenkobling med regulatorstationen. De lyse plader i containerens sider er dækplader som blot fjernes ved ankomsten til Irland for at få adgang til tilslutningskoblingerne til regulatorstationen.