Referencer med fotos

Aalborg Flyvestation: Hanger 64

 • Hybridanlæg- varmepumper sammenkoblet med eksisterende gaskedel.

Aalborg Flyvestation: Bygning 631

 • Hybrid anlæg- varmepumper sammenkoblet med eksisterende oliekedel.

Aluminiumsværk Irland

 • Varmeanlæg til frostsikring af regulatorstation for naturgas

Båstrup Park

 • Udskiftning af varmeanlæg

Dantherm Power, Hobro

 • Rørføringer for naturgas 

DS Stålprofil A/S

 • Strålevarme i 3.000 m2 nyt coil-lager 

Hobro Idrætscenter

 • Rørføringer 

NOPA Nordic, Hobro

 • UV vandbehandlingsanlæg
 • Varmeinstallationer til procestanke

Rockwool, Øster Doense

 • Kalilud-tankanlæg og rørføringer  
 • Weekendfyr

Rosendalskolen, Hobro

 • Blikarbejde 

RS Stålteknik

 • Omklædningsrum
 • Varmecentral
 • Strålevarmeanlæg 

Sintex

 • Varmeinstallationer med strålevarme og ventilation udført i totalentrepriser 
 • Gaskompressor

Sygehus Himmerland, Farsø

 • Renovering af tekniske installationer til operationsstuer
 • Ny-installationer i tilbygning

Sygehus Himmerland, Hobro

 • Kedelanlæg  
 • Rørinstallationer iflg. standard for medicinske gasser med dokumenteret reduktion af partikler  
 • Solvarmeanlæg

Søndre Skole, Hobro

 • Varmecentral
 • Solcelleanlæg

Privatkunde (Mogens Stender)

 • Varmeanlæg og hustandsmølle

Flere referencer

Arla Foods, Hobro

 • Løbende vedligeholdelse af tekniske installationer og VVS-installationer

BHJ A/S, Hobro

 • Dampinstallationer til proces  
 • Vandinstallation i rustfri rør

Brøndum Murerforretning ApS

 • Hørretlykken Mårslet, fjernvarmeinstallation i tæt / lav bebyggelse med 30 boliger

Byggefirmaet Ole Grønlund A/S, Hobro

 • Renovering af VVS-installationer på Ny Materielgaard Hobro

Bymarksskolen, Hobro

 • Konvertering fra opvarmning med olie til gasopvarmning

DS Flexhal A/S

 • Superdæk, Hobro
 • Skoda, Hobro

DS Gruppen A/S

 • Blikarbejde på orangeri

Gamborg Byg A/S, Viborg

 • Mere end 90 spændende boligprojekter / parcelhuse

Jørn Hermansen – JH Huse, Hobro

 • VVS- og ventilationsarbejde i 11 år
 • Mere end 100 spændende boligprojekter / parcelhuse

KKN Ejendomme ApS, Hobro

 • Løbende vedligehold af VVS-installationer i lejeboliger

Mariagerfjord Kommune

 • Løbende vedligehold på VVS-installationer i diverse kommunale bygninger

Rosendalskolen, Hobro

 • Energioptimering af varmeinstallation
 • Nye toiletter udført som totalentrepriser

Verdo Hydrogen

 • Rustfri 840 meter rørføring for transport af brint fra Verdos brintfabrik til Sintex' produktionsanl