Aalborg Flyvestation Bygning 631

Hybrid anlæg- varmepumper sammenkoblet med eksisterende oliekedel.

En højdespringer, tilbagebetalingstid 4 år.

Årlig værdi af besparelse:  kr. 58.943,-

Inkl. tilskud for indberetning af energibesparelser har den aktuelle forbedring en simpel tilbagebetalingstid på blot 4 år