Aalborg Flyvestation Hangar 64

Hybridanlæg- varmepumper sammenkoblet med eksisterende gaskedel.

Besparelser i fht. det tidligere varmeanlæg:

Årlig værdi af besparelse:  kr. 36.406,-

Inkl. tilskud for indberetning af energibesparelser har den aktuelle forbedring en simpel tilbagebetalingstid på 10,9 år