Sygehus Himmerland, Hobro

2 × 990 kW Viessmann Vitocrossal 300 fyrekedel til naturgas.
1 × 1.000 kW Viessmann Vitoplex 300 combi brænde olie eller gas.

Viessmann kaskaderegulering – begge kedeltyper kan tåle at stå kolde ved behov for nedlukning og fordeler belastningen på kedlerne for optimal økonomi ved varierende varmebehov.

Besparelser i fht. det tidligere varmeanlæg

Årligt forbrug: 388.000 m³ naturgas
Årlig besparelse: 58.150 m³ naturgas
Årlig værdi af besparelse: 328.000 kr.
Tilskud ved salg af energibesparelsen: 400.000 kr.
Investering: 1.490.000 kr.


 

Varmecentral

Varmecentral

På den sikre side

En varmecentral på et sygehus skal naturligvis være dimensioneret, så man har et maksimalt beredskab til at imødegå både ulykker, naturkræfter og forsyningsvanskeligheder. De tre store Viessmann-kedler på række har tilsammen en kapacitet, som ligger væsentligt over behovet i normal daglig drift.

De to kedler til venstre er naturgaskedler af typen Vitocrossal 300. Kapaciteten pr. enhed ligger på 990 kW.

Den mørkegrå kedel til højre er af typen Vitoplex 300, der – som en ekstra sikkerhed – kan benytte såvel naturgas som olie. Kapaciteten på denne kedel er 1.000 kW.

Begge kedeltyper er konstrueret, så de tåler nedlukning i både kortere og længere perioder. Viessmans automatiske kaskaderegulering sørger for en optimal drift og varmeøkonomi ved det stærkt varierende behov for varme som sygehuset har.Varmecentral

Varmecentral

På den sikre side

Weishaupt gasbrænder på Vitocrossal 300.Varmecentral

Varmecentral

På den sikre side

Den særlige combi-brænder fra Weishaupt til både naturgas og oliefyring på Vitoplex 300-kedel.Varmecentral

Varmecentral

Aftræk med minimalt spild

Aftræk med effektiv rustfri lyddæmper.