Rockwool

Rockwool er en mangeårig samarbejdspartner for os i M.R. Smedie & Rørteknik, som vi er både stolte og glade for at  have et mangeårigt samarbejde med. Vi er også stolte af at modtage en udtalelse fra Rockwool, som du ser her: 

Udtalelse

Vi har gennem de sidste 20-25 år anvendt firmaet M.R. Smedie & Rørteknik (tidligere Roslin VVS) til at varetage hovedparten af vores VVS-arbejde. Udover VVS-arbejde har der været en hel del opgaver af mere procesteknisk art, hvor der arbejdes på meget komplekse anlæg, som stiller store krav til montørerne. En stor del af firmaets montører har deltaget i interne kurser afholdt af ROCKWOOL. Disse kurser er et krav fra ROCKWOOL til alle der arbejder med og på anlæg, der håndterer farlige kemikalier. Desuden har der været en del arbejde på brand- og gasinstallationer.

Vi er meget tilfredse med at have M.R. Smedie & Rørteknik som samarbejdspartner. Det er et meget professionelt firma, der spænder bredt – både når det gælder veluddannede montører og professionel rådgivning. Alle i firmaet arbejder meget engageret og samvittighedsfuldt og vi kan kun give vores bedste anbefalinger.

Jan K. V. Pedersen, Værkfører


 

ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

Pumpeanlæg med rustfri rørføringer

Hårdt ATEC klassificeret miljø; Pumpeanlægget for kalilud stiller store krav til både pumper, ventiler og rørføringer.ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

Tankanlæg

Kalilud tank med rustfri cisterne.ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

Tankanlæg

Tydelig advarselATEC-klassificeret kalilud-anlæg

ATEC-klassificeret kalilud-anlæg

Nødbruser

Skulle det, trods ATEC-klassificeringen, alligevel ske at en person udsættes for udslip af kalilud, er omgående afvaskning den mest afgørende førstehjælp for at minimere fysiske skader. Det godkendte bruser- og øjenskylanlæg, som ingen nogensinde håber der bliver brug for, er naturligvis frostsikret.Godkendte pumper og ventiler

Godkendte pumper og ventiler

Påfyldningsanlæg

Aflåst rum med tilslutninger og ventiler for opfyldning fra tankvogne.Renseanlæg for procesvand

Renseanlæg for procesvand

Procesvandkarret

Billedet taler næsten for sig selv. En stor udfordring og tilfredsstillelse for Rockwool, at 60 m3 af denne "sump" kan renses og samtidig overholde 0 % udledning under normale vejrforhold.Renseanlæg for procesvand

Renseanlæg for procesvandRenseanlæg for procesvand

Renseanlæg for procesvand

Rørføringer

Renseanlægget med en udledning på 0 %,  behandler / renser 60 m³ spildevand i timen.  Rørføringerne er udført i sammensvejsede PE-rør.Standby-kedel ved driftsstop

Standby-kedel ved driftsstop

Varmeforsyning under driftsstop

Dette kraftige varmeanlæg med kedel fra Viessmann er en standby-kedel.

Betegnelsen 'standby-kedel' betyder, at det er Rockwools reservekilde til opvarmning i tilfælde af både planmæssige og uventede driftsstop. Af samme årsag er valgt en kedel fra Viessmann, som tåler kold stilstand i længere perioder.

Rockwools ovne udvikler så meget varme, at størsteparten leveres til Arden Varmeværk. Virksomhedens eget behov for rumopvarmning er ligeledes genbrug.Varmemåler for rumopvarmning

Varmemåler for rumopvarmning

Varmemåler til afgift

Der er også beskæftigelse (og indtægter til staten) i besynderlige danske love; Enheden til højre er varmemåleren som registrerer al varme til rumopvarmning. Derved kan afgifter for procesvarme, som genbruges til rumopvarmning beregnes.Veksler for ventilationsanlæg

Veksler for ventilationsanlæg

Hårdt miljø

Robust kvalitet er nødvendig, da der støver på loftet over Rockwools produktionsanlæg, som behandler enorme mængder af sten.